Happy TimeAby zapisać na obóz siebie lub dziecko prosimy o wypełnienie formularza.

Dane uczestnika

Dane opiekuna prawnego (jeśli uczestnik niepełnoletni)

Dodatkowe informacje i uwagi

Wypożyczenie sprzętu na obóz zimowy przez firmę Happy Time – Koszt 280 zł

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych